BÝT V ROVNOVÁZE

ANNA VESELKOVÁ

Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství.

Jste hodni toho, mít se skvěle. Věřte, že je to možné. Záleží pouze na tom, jestli to dovolíte.

Pokud se dostanete do stavu blížícího se rovnováze, začnou se vám dít nejrůznější náhody, které budou řešit vaše problémy a naplňovat očekávání od života. Rovnoměrné rozvíjení všech úrovní vašeho bytí vám přinese hlubokou duševní vyrovnanost.

Vnitřní rozkvět se odehrává v klidu a je darem, se kterým je třeba zacházet s láskou a péčí.

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

Alternativní medicína, nebo-li CAM - z anglického Complementary and Alternative Medicine, pro mne představuje pokoru k přirozeným věcem. Je zajímavá svými metodami a způsoby, které nezahrnuje klasická medicína. Je to ten nejlepší způsob léčení, který nám jedincům i celé společnosti může přinést užitek. Léčba je úzce spojena se souvislou prací na sobě samých. Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o alternativní medicínu, dokonce některé soukromé pojišťovny zařazují určité služby do svých katalogů.

FENG SHUI

Mnozí z nás cítí, že bez spojení s přírodou a s jejími léčebnými účinky, které jsou vidět všude kam se podíváme, by se nám v moderním světě těžko dýchalo. Nic nedává větší smysl než přírodní svět a léčebné účinky přírody. Naše vlastní touha po kontaktu a spojení s přírodou nám navrací naši sílu, moudrost a vše co potřebujeme. Každý z nás je nedílnou součástí vesmíru, kde země a nebe jsou živé entity, na nichž a v nichž žije nesčetné množství dalších bytostí, které vnímáme jako své učitele.

SEMINÁŘE

Každý má svůj úhel pohledu a svou cestu, po které musí jít sám. Nikdo to za něho nemůže udělat. Pomoci sami sobě můžeme tím, že se budeme podílet na svém vyléčení. Všichni se můžeme naučit pracovat s energiemi a projít tak stavem nerovnováhy a poranění.

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

Smysluplný dárek pro vaše blízké.

Hodnotu poukázky zvolíte sami. Její platnost je 3 měsíce od data vydání.

Poukázka musí obsahovat mé razítko a podpis. V případě zaslání poštou, je k ceně přičteno poštovné.

OBJEDNAT