LÉČENÍ ENERGIÍ REIKI

Reiki je vesmírná životodárná energie, bezpodmínečná láska. Lidstvo je spolupracujícím nástrojem vesmíru, skrze který může tato energie proudit.

Léčení pomocí energie Reiki je velmi jednoduchou přírodní uzdravovací metodou. Energie Reiki vyrovnává a harmonizuje části lidského těla. Působí na fyzickou a duchovní úroveň vědomí a posiluje ho. Ovlivňuje nejen důsledek, ale i příčinu nemoci.

Schopnost léčit nepochází z fyzického těla, ale ze zdroje veškerého života. Jestliže se dokážete do léčené osoby vcítit, ve skutečnosti zjistíte, že jakýkoliv emoční energetický blok jako je strach, zranění, ublížení, smutek, osamělost, naštvání, nenávist, zmatenost a další z řady emocí oslabují tok životodárné energie.

Pokud je v těle příliš málo nebo naopak mnoho energie, vzniká nerovnováha, která způsobuje špatný průtok energie. Může dojít k oslabení místa a orgánu v těle i mimo něj. Tato místa jsou rizikovější pro vznik onemocnění. Reiki neslouží k diagnostice onemocnění. Soustřeďuje se na vyvažování neharmonických míst v těle.

Každý má svůj úhel pohledu a svou cestu, po které musí jít sám. Nikdo to za něho nemůže udělat. Když se snažíme udržet v životě rovnováhu, zjistíme, že poznání sebe sama a léčení vlastních ran je celoživotní cesta. Můžeme navštěvovat různé kurzy, vzdělávat se a získávat informace o léčebných metodách, ale až když si dovolíme zkoumat svá zranění v zájmu svého duchovního vývoje, dokážete čelit životním výzvám a traumatům. Tím začíná vlastní léčebný proces.

Pomoci sobě můžeme jen tím, že se sami budeme podílet na svém vyléčení. My všichni se můžeme s těmito energiemi naučit pracovat a projít tak stavem nerovnováhy a poranění. Při ošetření pomocí Reiki vzniká mezi zprostředkovatelem a příjemcem volně proudící energie skrze ruce zprostředkovatele. Dokud námi tato  energie proudí, jsme chráněni před všemi negativními energiemi a zapomínáme tak na strach, soudy, nenávist, osamělost. Teprve pak jsme schopni žít plně vědomý a duchapřítomný život v harmonii se vším bytím.

Propojením se s Vesmírnou životadárnou energií Reiki zavládne v našich životech a vztazích  nejen rovnováha, ale i bezpečí a mír. Každý jedinec má ve vyváženém stavu naději na sebeuzdravení. Dosáhnout toho může pomocí rovnováhy mezi učením a intuicí, věděním a moudrostí. Moudrost není něco, co vlastníme, je to požehnání, jež nás dovede k otevírání se oné vyšší léčivé síle, která námi proudí, když jsme zprostředkovatelem léčení. Je třeba chtít pochopit souvislosti mezi onemocněním a hodnotou zdraví, smyslem vlastní zodpovědnosti, vděčnosti a zákony výměny energie. Důležitý je krok prosby a poděkování, jako výraz pokory, respektu, láskyplného přijímání božského principu světla i sebe samotné/ho. Je důležité věřit a přijímat léčení.

Co Vám mohu nabídnout:

  • kompletní energetické ošetření
  • posílení duševní a fyzické kondice
  • energetické ošetření zvířat
  • energetické čištění Vašeho bytu nebo domu
  • zasvěcení do Reiki