TECHNIKA PŘITAHOVACÍCH POLÍ

AFT (Attractor Field Technigues) technika přitahovacích polí spočívá v přerušení energetického vzorce nemoci a aktivaci akupunkturních bodů. Léčba je na rozdíl od akupunktury snadno aplikovatelná. Využívá techniku poklepů prstů, jimiž jedinec může působit na své tělo.

Testem lze prakticky dokázat, že každé osobě zabývající se negativní myšlenkou zeslábne určitý sval v těle. Pokud jedinec nahradí negativní myšlenku nějakou pozitivní, tentýž sval zesílí. Spojení mezi myslí a tělem je okamžité. Jednotlivé akupunkturní body jsou propojeny s konkrétními postoji a meridiány. Na těchto důležitých vnitřních komunikacích není nic záhadného a mohou být demonstrovány během pár vteřin k uspokojení každého.

Všechno ve vesmíru neustále vysílá energetický vzorec. Každá myšlenka, slovo, skutek a záměr je energie. Tato energie vytváří energetické pole a energetické pole tvoří energetický kontext. Energetický kontext je naše úroveň vědomí, neviditelný zdroj. Zdroj, který přitahuje různé situace, události, nemoci a vše, co nás v životě potkává. V zásadě, když změníme své přesvědčení a myšlenky, můžeme změnit svůj život.

Terapie přitahovacích polí nám pomáhá uzdravit vnímání svých přesvědčení a bloků. Tuto techniku lze použít při bolestech a nemocech fyzických i emocionálních.

Tato metoda je podložena vědeckými výzkumy. Autorem je Dr. Kurt. R. Ebert, doktor klinické neuropsychologie z Pennsylvanie v USA.

Co Vám mohu nabídnout:

  • uvolnění fyzických a emocionálních problémů
  • uvolnění hlavních blokujících přesvědčení
  • použití poklepů k stimulaci akupunkturních bodů