KRYPTOGRAMIE ABECEDY

Kryptogramie Abecedy je technikou rozboru jména, příjmení a data narození dané osoby.

Jméno, příjmení a datum narození jsou skupiny písmen a čísel, které mají svůj charakter a vazby. Vytvářejí tak určitou energii a obraz. Tento obraz nás ovlivňuje a provází po celý život.

Jaké jméno, příjmení a datum narození máme, je pro náš život velmi důležité. Je to naše JÁ, kterým se prezentujeme. Zároveň je jméno často první informací, kterou dostaneme o druhých lidech.

Kryptogramií Abecedy je možné zjistit stav daného člověka v minulosti, současnosti a jeho záměr a cíl do budoucnosti. Je možné rozklíčovat způsob jeho chování k druhým. Na základě znalostí Kryptogramie Abecedy si můžeme odpovědět na nejrůznější otázky, na které jiným způsobem odpověď nenacházíme.

Co Vám mohu nabídnout:

  • rozbor jména a příjmení
  • výběr jména pro Vaše dítě
  • výběr příjmení: před svatbou, po rozvodu