INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÉ KONZULTACE

Možná ve vašem životě existuje něco, co vám chybí, něco čemu jste nevěnovali pozornost. Láska k sobě samému a druhým.

Láska znamená akceptovat sebe, partnera, lidi takové, jací jsou, bez podmínek, pravidel a násilí. V našich životech se vše mění, nic není tak, jako předtím. Nejsou žádná tajemství, nic není skryto, ani nemůže být. Vše je propojeno, vše je informace, vše na nás působí. Důležitou roli na to má náš osobní rozvoj. Láska k sobě i k jiné osobě se může také měnit a rozvíjet, a to tak,  že může růst.

Falešná očekávání, jak má vypadat a jak se má chovat perfektní partner/partnerka, kamarád/kamarádka, vedoucí, kolega, rodinní příslušníci a podobně, jsou pomíjivá a pouze posilují naše ego, společenskou masku, ne však naši duši. Čím více budeme zaměňovat lásku s jinými věcmi, o kterých si myslíme, že jsou láskou, tím větší bude zklamání. Všimneme si brzy, že vnější věci nás nečiní skutečně šťastnými, protože musí být stále dražší, rychlejší a nápadnější. Nejsou tím, co naše srdce skutečně chce, tím co by nás činilo šťastnými, jako například opora, něha, sdílení, lidské teplo.

Na světě existuje jen jeden člověk, který nás může učinit šťastnými – a tím jsme my sami. Láska toho druhého je pro nás bonusem.

Při terapii vždy kombinuji více technik: duchovní léčivou energii Reiki, bubnování, AFT – Terapii přitahovacích polí a konstelační techniku. Duchovní energii Reiki vnímám spíše jako šamanskou techniku. Bubnem vyvolávám asociace a vzpomínky, které vedou až do doby před narozením. Bubnování je schopno vyvolat výjevy z minulosti a vhledy do duchovního světa. Terapie přitahovacích polí pomáhá uzdravit špatné vnímání vlastních přesvědčení a bloků. Je vhodná při emocionálních i fyzických bolestech. Konstelační technikou je možné odkrýt jádro řešeného tématu.

Co můžete získat:

  • můžeme odhalit a uzdravit smysl toho, co se vám v životě děje
  • můžete udělat další krok k naplnění vašeho života
  • můžete upravit své vztahy, získat sebedůvěru
  • pochopit svá aktuální témata
  • získat nový pohled na svět
  • naladit se na hojnost a objevit další netušené možnosti