AUTOMATICKÁ KRESBA

"Boží čistota, Čistota duše"

Intuitivní neboli automatickou kresbu vnímám jako změněný stav vědomí, kdy se obraz sdělení přenáší na papír, plátno nebo jiný materiál. Při tvorbě automatické kresby se stávám přijímajícím kanálem vyšších energetických informačních zdrojů. Prostřednictvím těchto vesmírných zdrojů lze získat cenné informace. Tyto informace zachycují přenosy energií - vzájemnou komunikaci mezi lidmi, zvířaty, přírodou a vesmírem. Mohou nám pomoci pochopit současný stav všeho, co ovlivňuje naše tělo i duši. Můžeme tak uvidět své skutečné potřeby, vysvětlit si své pocity, myšlenky a následně s nimi pracovat. Přenesené informace se dají ihned harmonizovat a léčebný proces může být spuštěn okamžitě.

Automatická kresba je technika umožňující náhled a pochopení příčin a následků daných situací. S touto metodou se dá pracovat bez omezení času. Je možné se zaměřit na minulost, přítomnost i budoucnost. Stačí jen respektovat a dodržovat zákony vesmíru.

LÉČIVÉ OBRAZY

Rozvoj vlastní osobnosti je neustálým hledáním odpovědí na otázky. Je to snaha pochopit sama sebe a to, co se v nás a kolem nás vlastně děje. Jedním ze způsobů, jak nalézt odpovědi na otázky, je rozvíjení vlastní intuice a oproštění se od veškerých myšlenek.

Ačkoli jsem absolvovala kurz „Kreslení pravou mozkovou hemisférou“ podporující rozvoj intuice, tvořivosti, představivosti a vnímání barev, přímo intuitivnímu kreslení jsem se dříve nevěnovala. Tuto myšlenku mi vnukl jeden muž. Řekl mi: „tak si odpovědi namaluj“. Začala jsem tedy kreslit. Sedla jsem si, požádala o pomoc a jen sledovala svou ruku. Šlo to samo a v mém životě se začali dít změny. Intuice mě vedla přesně tam, kde jsem měla být. Pochopila jsem, že touto technikou se mi otevírají doposud neznámé možnosti. Možnosti prožít volnost, cítit radost duše, pochopit vlastní JÁ a pomoci sobě i druhým.

V léčivých obrázcích zůstává zachycena energie. Sami nejlépe ucítíte, jakým způsobem na Vás obrázek působí a zda probudil onu uzdravující sílu léčení a harmonizace. Účinek působení zachycené energie se silně projeví ve změně Vaší aury. Tato změna je snadno ověřitelná pomocí aura fotografií. Intuice Vás bezpečně dovede k tomu obrázku, který je pro Vás nejvhodnější.

Co Vám mohu nabídnout:

  • zhotovení léčivého obrázku přímo pro Vás nebo Vaše blízké (postačí pouze sdělení jména, příjmení a data narození)