ČLÁNKY

SEMINÁŘE REIKI PRO DĚTI

Krásný den,

každým dnem, každým okamžikem, my, naše děti, všichni procházíme cestou osobního rozvoje. Pomocí energie Reiki a techniky přikládání rukou – doteku, můžeme velmi rychle vidět výsledky svého snažení.

Zdravý vývoj a psychickou vyrovnanost můžeme podpořit i u našich dětí. Stačí aktivace – zasvěcení do Reiki I., na které děti reagují velmi přirozeně. Děti jsou na energie velmi vnímavé, a proto nasávají téměř okamžitě jakoukoliv emoci, myšlenku a postoj svých rodičů. Emoce v podobě nervozity, nepohody, negace, frustrace, strachu, žalu i smutku. Myšlenkové vzorce v podobě jejich závislostí, chování, návyků, posuzování, obviňování, sebedestrukce, sebelítosti až po pocity oběti. Postoje v podobě rodinných vztahů, víry, komunikace o dnešním světě. Intenzivně vše vnímají a ukládají.

Malé děti jsou přirozeně napojené na vibrace energie Reiki, proto se jich tak rádi dotýkáme. Zřetelně se to ukazuje ve spojení matek a jejich miminek.

Dávají vám to, co si sami ještě neumíte dát, pokud nepracujete s energií Reiki.

Děti tuto schopnost postupně ztrácí. Děje se tak přibližně kolem pátého roku dítěte, kdy se jeho vibrace snižují a tělo na ně přestává reagovat.

Očišťováním pomocí energie Reiki a tím, že děti mají pružné myšlení, dochází k efektivnímu a rychlému zpracování emočních i myšlenkových traumat. Reiki působí blahodárně a léčivě. Probouzí v nás důvěru a pocit bezpečí, který potřebujeme zažit my i naše děti na vlastní kůži.

Dítě, které je zasvěcené a pracuje s energií Reiki, má větší pravděpodobnost, že nebude opakovat zaběhlé vzorce chování svých rodičů. Dalšími výhodami jsou snížení hyperaktivity, zklidnění, posílení soustředění, zlepšení poruch učení, děti snadněji objeví, co je baví, lépe reagují na stres, lépe se začleňují do kolektivu, jsou sebevědomější, dochází k celkovému zlepšení držení těla a nárůstu vitality.

Na začátku je důležitá pozornost a otevřenost k sobě a svým dětem. Můžete tak sobě i jim pomoci najít novou cestou, jak uvolňovat pevně zakořeněné vzorce a stereotypy každodenního života.

Abychom mohli růst a prospívat, potřebujeme dotek a vzájemnou výměnu energií.

Pokud máte chuť pomoci sobě a vašim dětem, cesta je snadná.

Kontaktujte mě.

Můžete tak učinit prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce Kontakt, na telefonním čísle +420 737 403 246, e-mailu lenkaveselkova15@gmail.com.